صورت حساب ساکنین

شارژپل یک پلتفرم مدیریت ساختمان است که به ساکنین امکان می دهد تا صورتحساب شارژ ساختمان خود را به صورت آنلاین مشاهده و پرداخت کنند. صورتحساب شارژپل شامل اطلاعات زیر است:


مبلغ شارژ ماهانه: شامل هزینه های جاری و غیرجاری ساختمان است.

جزئیات هزینه ها: شامل نوع هزینه، مبلغ هزینه و تاریخ پرداخت است.

تاریخ پرداخت: آخرین مهلت پرداخت شارژ ماهانه است.

ساکنین می توانند صورتحساب شارژ خود را به صورت آنلاین از طریق وب سایت یا اپلیکیشن شارژپل مشاهده کنند. برای مشاهده صورتحساب، ساکنین باید وارد حساب کاربری خود شوند و سپس به بخش "صورتحساب" مراجعه کنند.


ساکنین می توانند صورتحساب شارژ ماه قبل یا ماه های بعد واحد خود را نیز مشاهده کنند. برای این کار، ساکنین باید در بخش "صورتحساب" تاریخ مورد نظر را انتخاب کنند.


مشاهده صورتحساب شارژ با استفاده از خدمات شارژپل مزایای زیادی دارد. از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:


راحتی و سهولت در مشاهده صورتحساب:

ساکنین می توانند صورتحساب شارژ خود را به صورت آنلاین مشاهده کنند.


اطلاع از جزئیات هزینه ها:

ساکنین می توانند با مشاهده جزئیات هزینه ها، از هزینه های ساختمان مطلع شوند.


امکان پرداخت آنلاین صورتحساب:

ساکنین می توانند صورتحساب شارژ خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند.


مکان مشاهده صورتحساب ماه قبل یا ماه های بعد:

ساکنین می توانند صورتحساب شارژ مه های قبل یا ماه های بعد نیز مشاهده کنند