قوانین آپارتمان نشینی:. ایزوگام ساختمان

قوانین آپارتمان نشینی:. ایزوگام ساختمان

طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پشت بام جزء مشاعات ساختمان محسوب می‌شود. بنابراین، هزینه ایزوگام پشت بام به عهده تمامی ساکنین ساختمان است. این هزینه معمولاً به صورت مساوی بین تمام واحدها تقسیم می‌شود، مگر اینکه بین ساکنین توافق دیگری صورت گیرد.

در صورتی که متراژ تمام واحدهای ساختمان مساوی نباشد، هزینه ایزوگام می‌تواند بر اساس متراژ محاسبه شود. به این ترتیب، واحدهای بزرگتر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. هزینه ایزوگام پشت بام معمولاً به صورت دوره‌ای و هر چند سال یکبار باید پرداخت شود. این هزینه برای جلوگیری از نفوذ آب به ساختمان و آسیب دیدن آن ضروری است. در صورتی که یکی از ساکنین از پرداخت هزینه ایزوگام خودداری کند، می‌توان از طریق مدیر ساختمان یا مراجع قضایی، از او مطالبه کرد. در ادامه، به برخی از قوانین آپارتمان نشینی برای ایزوگام پشت بام اشاره می‌کنیم:. هزینه ایزوگام پشت بام به عهده تمامی ساکنین ساختمان است. این هزینه معمولاً به صورت مساوی یا بر اساس متراژ بین تمام واحدها تقسیم می‌شود. هزینه ایزوگام پشت بام معمولاً به صورت دوره‌ای و هر چند سال یکبار باید پرداخت شود. در صورتی که یکی از ساکنین از پرداخت هزینه ایزوگام خودداری کند، می‌توان از طریق مدیر ساختمان یا مراجع قضایی، از او مطالبه کرد. علاوه بر این، ساکنین باید در هنگام ایزوگام پشت بام نکات زیر را رعایت کنند:. از انتخاب شرکت‌های معتبر و دارای سابقه در زمینه ایزوگام پشت بام اطمینان حاصل کنید. قبل از شروع کار، از شرکت ایزوگام‌کار اطلاعات کافی در مورد مواد و روش‌های ایزوگام پشت بام دریافت کنید. در هنگام ایزوگام پشت بام، از حضور افراد غیرمجاز در محل خودداری کنید. رعایت این قوانین می‌تواند به افزایش طول عمر ایزوگام و جلوگیری از آسیب دیدن پشت بام کمک کند.